00
00
00
00

Ngày

Giờ

Phút

Giây

Quán quân

Tiền mặt

Cơ hội thực tập

Khóa học

Hiện vật

10,000,000 VND

Cơ hội thực tập tại Cốc Cốc

01 suất học bổng 100% tại Color Me

01 suất tham gia khóa học tư duy thẩm mỹ trong thiết kế tại S-River 

01 suất học bổng 70% khóa học giao tiếp tiếng Hàn tại The Korean School

01 suất học bổng IELTS, hoặc Anh văn giao tiếp tại WESET English

01 suất học bổng khóa Chứng khoán Tinh gọn tại GmStock

01 gối lông vũ Doona Sandwich từ Vua Nệm

01 áo thun cotton từ Coolmate

01 mũ lưỡi trai SS2 Care & Share Coolmate

01 e-voucher giảm 9 triệu gói niềng răng Nha khoa Parkway

01 gọng kính bất kỳ từ Lily Eyewear

01 gọng kính + tròng chemi U6 1.6 hạn chế mỏi mắt, chống ánh sáng xanh từ Lily Eyewear 

01 cuốn sách Hoạ Sắc Việt từ tranh Hàng Trống từ S-River

01 quyển sổ tay in hình hoạ tiết của tranh Hàng Trống từ S-River

01 sách nói "Tuần làm việc 4H"  từ Fonos

01 gói hội viên năm từ Fonos

01 Portfolio được thiết kế riêng (đã bao gồm hosting và tên miền miễn phí cho landing page) duy trì trong 1 năm từ LadiPage

01 Voucher giảm 5 triệu khi mua xe đạp điện Wiibike bất kỳ

01 Gói thuê xe miễn phí 1 năm từ Wiibike

Cơ hội thực tập tại GroupM

Á quân

Tiền mặt

Cơ hội thực tập

Khóa học

Hiện vật

5,000,000 VND

Cơ hội thực tập tại Cốc Cốc

01 suất học bổng 50% tại Color Me

01 suất tham gia khóa học tư duy thẩm mỹ trong thiết kế tại S-River 

01 suất học bổng 50% khóa học giao tiếp tiếng Hàn tại The Korean School

01 suất học bổng IELTS, hoặc Anh văn giao tiếp tại WESET English

01 suất học bổng khóa Chứng khoán Tinh gọn tại GmStock

1 gối lông vũ Doona Sandwich từ Vua Nệm

01 áo thun cotton từ Coolmate

01 mũ lưỡi trai SS2 Care & Share Coolmate

01 e-voucher giảm 9 triệu gói niềng răng Nha khoa Parkway

01 gọng kính bất kỳ từ Lily Eyewear

01 gọng kính + tròng chemi U6 1.6 hạn chế mỏi mắt, chống ánh sáng xanh từ Lily Eyewear 

01 cuốn sách Hoạ Sắc Việt từ tranh Hàng Trống từ S-River

01 quyển sổ tay in hình hoạ tiết của tranh Hàng Trống từ S-River

01 sách nói "Tuần làm việc 4H"  từ Fonos

01 gói hội viên năm từ Fonos

01 Portfolio được thiết kế riêng (đã bao gồm hosting và tên miền miễn phí cho landing page) duy trì trong 1 năm từ LadiPage

Cơ hội thực tập tại GroupM

Quý quân

Cơ hội thực tập

Khóa học

Hiện vật

Cơ hội thực tập tại Cốc Cốc

01 suất học bổng 50% tại Color Me

01 suất tham gia khóa học tư duy thẩm mỹ trong thiết kế tại S-River 

01 suất học bổng 50% khóa học giao tiếp tiếng Hàn tại The Korean School

01 suất học bổng IELTS, hoặc Anh văn giao tiếp tại WESET English

1 suất học bổng khóa Chứng khoán Tinh gọn tại GmStock

01 gối lông vũ Doona Sandwich từ Vua Nệm

01 áo thun cotton từ Coolmate

01 mũ lưỡi trai SS2 Care & Share Coolmate

01 e-voucher giảm 9 triệu gói niềng răng Nha khoa Parkway

01 gọng kính bất kỳ từ Lily Eyewear

01 gọng kính + tròng chemi U6 1.6 hạn chế mỏi mắt, chống ánh sáng xanh từ Lily Eyewear 

01 cuốn sách Hoạ Sắc Việt từ tranh Hàng Trống từ S-River

01 quyển sổ tay in hình hoạ tiết của tranh Hàng Trống từ S-River

01 sách nói "Tuần làm việc 4H"  từ Fonos

01 gói hội viên năm từ Fonos

01 Portfolio được thiết kế riêng (đã bao gồm hosting và tên miền miễn phí cho landing page) duy trì trong 1 năm từ LadiPage

Cơ hội thực tập tại GroupM

Tiền mặt

3,000,000 VND

TOP 6

Cơ hội thực tập

Khóa học

Hiện vật

Cơ hội thực tập tại Cốc Cốc

01 voucher 30% khóa học tư duy thẩm mỹ trong thiết kế tại S-River 

03 suất học bổng 30% khóa học giao tiếp tiếng Hàn tại The Korean School

03 suất học bổng IELTS, hoặc Anh văn giao tiếp tại WESET English

03 suất học bổng khóa Chứng khoán Tinh gọn tại GmStock

01 gối lông vũ Doona Sandwich từ Vua Nệm

01 áo thun cotton từ Coolmate

01 mũ lưỡi trai SS2 Care & Share Coolmate

01 e-voucher giảm 9 triệu gói niềng răng Nha khoa Parkway

01 gọng kính bất kỳ từ Lily Eyewear

01 gọng kính + tròng chemi U6 1.6 hạn chế mỏi mắt, chống ánh sáng xanh từ Lily Eyewear 

01 quyển sổ tay in hình hoạ tiết của tranh Hàng Trống từ S-River

01 sách nói "Tuần làm việc 4H"  từ Fonos

Cơ hội thực tập tại GroupM

Tiền mặt

1,000,000 VND